Husa Logistics

Wat is warehousing?

Als u actief bent in de logistieke sector of betrokken bent bij het beheer van goederenstromen, dan krijgt u te maken met het opslaan van uw of andermans goederen, ook wel warehousing genoemd. In dit artikel zullen we u een duidelijk inzicht geven in wat warehousing precies inhoudt en waarom het een cruciale rol speelt in moderne supply chains.

Warehousing verwijst naar het proces van het opslaan van goederen in eigen magazijnen of magazijnen van derden, met als doel ze veilig en efficiënt te beheren. Het is een strategische schakel in de toeleveringsketen die fungeert als een tijdelijke opslagplaats voor producten voordat ze worden gedistribueerd naar hun uiteindelijke bestemmingen. In deze tijden van toenemende onzekerheid rond vraag en aanbod zien we een toenemende noodzaak tot het houden van grotere voorraden product.

Warehousing & e-commerce

In deze snel evoluerende wereld van e-commerce en wereldwijde handel is warehousing van cruciaal belang geworden om te voldoen aan de groeiende vraag naar snelle en betrouwbare leveringen. Magazijnen fungeren niet alleen als opslagplaatsen, maar ook als knooppunten voor het consolideren, sorteren, verpakken en verzenden van goederen.

In de volgende paragrafen van dit artikel zullen we de belangrijkste aspecten van warehousing verkennen, waaronder de functies en voordelen van effectieve magazijnoperaties, de optimalisatie van magazijnlay-outs, inventarisbeheer, orderpicking en verpakking, magazijnveiligheid en duurzaamheidspraktijken binnen warehousing.

Dat is interessant of je nu een ondernemer bent die zijn opslag- en distributieprocessen wil verbeteren, een logistiek professional die op zoek is naar diepgaande kennis van warehousing, of gewoon nieuwsgierig bent naar dit boeiende vakgebied.

Wat is warehousing?

Warehousing verwijst naar het proces van het opslaan van goederen in speciale faciliteiten, bekend als magazijnen, met als doel ze veilig en efficiënt te beheren. Het omvat het beheer van de ontvangst, opslag en uitgifte van goederen, evenals activiteiten zoals inventarisbeheer, orderpicking, verpakking en verzending. Warehousing speelt een cruciale rol in supply chains door een tijdelijke opslagplaats te bieden voor goederen voordat ze worden gedistribueerd naar hun uiteindelijke bestemmingen. Het optimaliseren van warehousingprocessen is essentieel om de efficiëntie, snelheid en betrouwbaarheid van leveringen te verbeteren. het administratief vastleggen en volgen van hoeveelheden en locaties van de voorraden is daarvan een onmisbaar deel.

Wat is een warehouse precies en wat maakt het zo efficiënt?

Een warehouse, ook wel magazijn genoemd, is een fysieke faciliteit die specifiek is ontworpen voor de opslag en beheer van goederen. Het is een gecontroleerde omgeving waarin verschillende operationele processen plaatsvinden, zoals ontvangst, opslag, orderpicking, verpakking en verzending van goederen.

Wat een warehouse efficiënt maakt, zijn verschillende aspecten:

 1. Optimaal ruimtegebruik: Een efficiënt warehouse maakt optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. Dit kan worden bereikt door slimme magazijnindelingen, zoals het gebruik van stellingen, rekken en stapelsystemen, om verticale en horizontale ruimte te benutten.
 2. Logische indeling: Een goed georganiseerde indeling van een warehouse is van cruciaal belang voor efficiëntie. Door logische zones te creëren voor ontvangst, opslag, orderpicking en verzending, kunnen processen gestroomlijnd worden en kan de doorlooptijd worden verkort.
 3. Geavanceerde technologie: Het gebruik van geavanceerde technologieën, zoals warehouse management systemen (WMS), barcodescanners, RFID (Radio Frequency Identification) en automatisering, draagt bij aan de efficiëntie van een warehouse. Deze technologieën helpen bij het nauwkeurig volgen van voorraden, het verminderen van fouten en het optimaliseren van processen. Er wordt grootschalig geëxperimenteerd met robots, self driving heftruks en artificial intelligence.
 4. Optimalisatie van voorraadbeheer: Een efficiënt warehouse heeft een effectief voorraadbeheersysteem. Dit omvat het regelmatig bijhouden van de voorraad, het identificeren van de optimale voorraadniveaus, het verminderen van overtollige voorraad en het implementeren van just-in-time (JIT) leveringspraktijken.
 5. Orderpickstrategieën: Een efficiënt warehouse maakt gebruik van geoptimaliseerde orderpickstrategieën. Dit omvat het groeperen van bestellingen op basis van locatie, het gebruik van geavanceerde orderpickmethoden zoals batch picking of zone picking, en het minimaliseren van de loopafstanden voor orderpickers. Artificial intelligence en machine
  learning doen hierbij hun intrede.
 6. Kwaliteitscontrole: Een efficiënt warehouse besteedt aandacht aan kwaliteitscontrole. Dit omvat het inspecteren van inkomende goederen, het handhaven van goede opslagcondities en het uitvoeren van regelmatige controles om ervoor te zorgen dat de goederen in goede staat verkeren.

Door deze efficiëntieprincipes toe te passen, kan een warehouse de productiviteit verhogen, de kosten verlagen, de klantenservice verbeteren en de algehele operationele prestaties optimaliseren.

Magazijn versus distributiecentrum wat is het verschil?

Hoewel de termen “magazijn” en “distributiecentrum” soms door elkaar worden gebruikt, zijn er wel degelijk verschillen tussen de belangrijkste functies van beide concepten. Hier zijn de belangrijkste verschillen:

Magazijn:

 • Een magazijn is een faciliteit waar goederen worden opgeslagen, beheerd en georganiseerd. Het primaire doel van een magazijn is het bieden van opslagruimte voor goederen in afwachting van verdere distributie.
 • Magazijnen zijn vaak gericht op het efficiënt beheren van voorraden en het waarborgen van een georganiseerde opslagomgeving. Ze kunnen verschillende goederen bevatten, zoals grondstoffen, onderdelen of gereed product.
 • Het proces in een magazijn omvat ontvangst, inspectie, opslag, orderpicking en verpakking van goederen.

Distributiecentrum:

 • Een distributiecentrum is een logistieke faciliteit die zich richt op het efficiënt en effectief distribueren van goederen naar hun eindbestemmingen. Het belangrijkste doel van een distributiecentrum is het verzamelen, sorteren, consolideren en verzenden van goederen naar klanten, winkels of andere distributiepunten. Dit wordt ook wel cross docking genoemd.
 • Distributiecentra zijn vaak strategisch gelegen om een optimale distributie te faciliteren. Ze kunnen fungeren als knooppunten in een toeleveringsketen, waar goederen van verschillende bronnen worden ontvangen, samengevoegd en vervolgens dezelfde of de volgende dag gedistribueerd naar specifieke locaties.
 • Het proces in een distributiecentrum omvat het ontvangen van goederen vanuit verschillende bronnen, het verwerken van inkomende zendingen, orderverzameling, verpakking en verzending van goederen naar de juiste bestemmingen.

Kort samengevat, een magazijn is gericht op opslag en beheer van goederen, terwijl een distributiecentrum zich voornamelijk richt op het verzamelen en snel distribueren van goederen naar specifieke bestemmingen om aan klantbehoeften te voldoen. In sommige gevallen kunnen faciliteiten zowel magazijn- als distributiefuncties combineren, afhankelijk van de behoeften van het bedrijf.

Hoe werkt warehousing met dry bulk logistics ?

Warehousing in relatie tot dry bulk logistics heeft betrekking op de opslag en behandeling van droge bulkgoederen. Bij Husa Logistics doen we dit voornamelijk in de vorm suiker, melkpoeder en aardappelzetmeel. Echter staat dry bulk logistics ook bekend om de opslag van zoals graan, steenkool, ertsen, mineralen, chemicaliën en cement. Het omvat specifieke operationele processen en infrastructuur om deze goederen veilig en efficiënt op te slaan en te beheren. Hier zijn enkele aspecten van warehousing met betrekking tot dry bulk logistics:

 1. Opslagfaciliteiten: Voor dry bulkgoederen worden vaak speciale opslagfaciliteiten gebruikt, zoals silo’s, opslagtanks, bunkers of loodsen. Deze faciliteiten zijn ontworpen om grote hoeveelheden droge bulkgoederen op te slaan op een georganiseerde en veilige manier.
 2. Los- en laadinfrastructuur: Warehousing voor dry bulk logistics omvat vaak specifieke los- en laadinfrastructuur. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit transportbanden, trechters, kranen, grijpers of pneumatische systemen die worden gebruikt om de bulkgoederen in en uit de opslagfaciliteiten te verplaatsen.
 3. Voorraadbeheer: Een effectief voorraadbeheer is van cruciaal belang bij dry bulk logistics warehousing. Dit omvat het bijhouden van de voorraadniveaus, het monitoren van de kwaliteit en conditie van de goederen en het plannen van de aanvulling van voorraden op basis van de vraag en supply chain vereisten.
 4. Behandeling en verwerking: Dry bulkgoederen kunnen specifieke behandeling en verwerking vereisen, afhankelijk van hun aard en toepassing. Bijvoorbeeld: zeven, mengen, verpakken, wegen of monstername van de bulkgoederen kunnen nodig zijn in het warehousingproces.
 5. Kwaliteitscontrole: Aangezien de kwaliteit en conditie van dry bulkgoederen belangrijk zijn, wordt er aandacht besteed aan kwaliteitscontrole. Dit kan het uitvoeren van monstername en analyse omvatten om te zorgen dat de goederen voldoen aan de specificaties en normen.
 6. Veiligheid en milieu: Veiligheidsmaatregelen zijn van groot belang in dry bulk warehousing, vanwege de potentiële risico’s zoals brandgevaar, stofvorming en het vrijkomen van schadelijke stoffen. Adequate veiligheidsprotocollen en milieubeschermingsmaatregelen worden geïmplementeerd om risico’s te minimaliseren en aan regelgeving te voldoen.

Bij dry bulk logistics warehousing spelen efficiëntie, nauwkeurigheid, veiligheid en kwaliteitscontrole een essentiële rol. Het doel is om de opslag en behandeling van droge bulkgoederen te optimaliseren, zodat ze op tijd en in goede staat aan klanten kunnen worden geleverd.

husa vrachtwagenbuitenopslagTransportbedrijfhusa kraan en schip

Hoe werkt het warehousing proces bij Husa Logistics?

Het proces begint met de ontvangst van goederen in ons goed uitgeruste magazijn. Wij kunnen lossen via docks, container docks of via de overheaddeuren. Of het nu gaat om vrachtwagens, treinwagons of schepen, we zorgen ervoor dat de ontvangen goederen zorgvuldig worden gecontroleerd op zowel kwantiteit als kwaliteit. Ons ervaren team registreert de ontvangen goederen nauwkeurig in het geautomatiseerde warehouse management systeem, waardoor we te allen tijde een duidelijk overzicht hebben van de voorraad. In onsmanagement systeem leggen we de belangrijkste kenmerken waaronder productcode en -omschrijving, batchnummer en houdbaarheidsdatum vast.

Wij zijn gecertificeerd voor het opslaan van levensmiddelen en diervoeding.

 1. Ontvangst van goederen: Het proces begint met de ontvangst van goederen in ons magazijn. We kunnen vrachtwagens, treinwagons of schepen met verschillende soorten ladingen ontvangen, waaronder containers en conventionele goederen. We controleren de ontvangen goederen op kwantiteit en kwaliteit, en registreren ze met de gewenste kenmerken in ons systeem.
 2. Opslag en inventarisatie: Na de ontvangst worden de goederen opgeslagen in de daarvoor bestemde opslagfaciliteiten. We hebben een ruim warehouse met een totale capaciteit van meer dan 70.000 m2. Dry bulk kunnen big bags of als zakgoed opslaan. We zorgen ervoor dat de goederen correct worden geïdentificeerd, geëtiketteerd en opgeslagen op de juiste locaties. Via ons webportal hebben onze klanten continu inzicht in het aantal en de locaties van hun voorraden.
 3. Orderpicking en verwerking: Wanneer een bestelling binnenkomt, starten we het orderpickproces. Onze medewerkers gaan naar de opslaglocaties en verzamelen de benodigde goederen volgens de specificaties van de bestelling. We zorgen ervoor dat de orderpickprocessen nauwkeurig en efficiënt worden uitgevoerd, waarbij we gebruikmaken van geavanceerde technologieën zoals barcode scanners en ons warehouse management systeem (WMS).
 4. Verpakking en labeling: Na het orderpicken worden de goederen zorgvuldig verpakt volgens de vereisten van de klant en de aard van de goederen. We zorgen ervoor dat de verpakking veilig en geschikt is voor transport. Ook worden de goederen voorzien van de juiste labeling en documentatie, zoals verzendlabels en vrachtdocumenten.
 5. Verzending en distributie: Zodra de goederen zijn verpakt en gelabeld, worden ze gereedgemaakt voor verzending. We werken samen met onze wegtransportafdeling en andere transportbedrijven om de goederen naar hun bestemming te vervoeren. We zorgen voor een nauwkeurige coördinatie van de transportplanning en zorgen ervoor dat de goederen op tijd en in goede staat bij de klant aankomen.
 6. Value Added Activiteiten: Binnen ons warehouse bieden we ook Value Added Activiteiten aan. Dit omvat extra diensten die we verlenen aan de opgeslagen goederen, zoals het lossen van containers, het palletiseren van goederen uit deze containers, labeling, assemblage, verpakking op maat of kwaliteitscontroles. We voegen waarde toe aan de goederen volgens de specifieke behoeften van de klant.

Bij elke stap in het proces is nauwkeurigheid, efficiëntie en veiligheid van groot belang. We volgen strikte protocollen en richtlijnen om ervoor te zorgen dat de goederen correct worden behandeld en dat de kwaliteit behouden blijft. Ons doel is om een logistieke dienstverlening te bieden aan onze klanten, die aan de hoogste eisen voldoet.

Vertel ons over uw opdracht

Kom met ons in contact om samen uw mogelijkheden te bespreken.

Bent u er al over uit dan kunt u ook direct een offerte bij ons aanvragen.

Neem contact op Vraag een offerte aan
© HUSA Logistics. All rights reserved
Ontwikkeld door: Convident